Potřební bližní

Bohužel je to tak – je mezi námi stále více lidí, kteří jsou takzvaně potřební. Potřební ve smyslu, že se bez pomoci jiných neobejdou. Že možná sami nemají kde bydlet, že často nemají co do úst a mnohdy se do této situace dostali ne vlastní vinou. Mnozí z nás těmito lidmi opovrhují, ale neuvědomují si, že se do podobné situace mohou dostat sami, přestože se jim to v současné době, kdy se jim daří dobře, zdá tato situace naprosto nemožná.

Laskavé obdarování

A právě těmto lidem můžete pomoci, když prostřednictvím inzerce zdarma darujete nepotřebné věci, které se právě těmto lidem ještě mohou hodit. Sice za svou laskavost, tedy za darování, žádnou finanční částku neobdržíte, ale na druhé straně vás bude hřát pocit, že jste se dobře zachovali ke svým bližním.